Jana Švermy 1391 - CZ-46851 Smržovka
tel.: +420 483 346090   fax: +420 483 317617   mail: info@peuker.cz


<> obrábění kovů na cnc strojích <> maloseriová a kusová výroba <> automatová výroba <> nástrojařská výroba <> výroba náhradnícch dílů <> výroba prodejních stojanů <> výroba školního nábytku <> zámečnická výroba <>

Základy společnosti PEUKER Strojírna s.r.o. pocházejí roku 1995, kdy v pronajaté brusírně břidlice začala výroba jednoduchých drátěných dílců pro gastronomii pod vedením Dušana Peukera. Za výrazné pomoci  Gerharda Peukera, spoluzakladatele firmy, se podařilo stabilizovat zákaznickou základnu, a tak se zrodily na 150 m2 se třemi zaměstnanci prvopočátky budoucí společnosti PEUKER Strojírna s.r.o.

Původně, jako fyzická osoba, probíhala výroba až do roku 1999, kdy počet zaměstnanců dosáhl 20 a již se započalo s výrobou strojních dílů do mnoha odvětví průmyslu. V tu dobu již probíhala výroba na dvě směny, a tak vznikla nutnost stabilizovat firmu pořízením vlastních výrobních prostor. Došlo k odkoupení výrobního závodu Kovounionu v Proseči nad Nisou. Přestěhováním výroby do Proseče n.N. došlo k přeměně firmy na společnost s ručením omezeným, čímž se firma rozrostla o dalšího společníka Radomíra Hladese.

Neustálými investicemi vydělaných prostředků do modernizace výroby se postupně podařilo přeměnit staré technologické vybavení firmy na modernější strojní zařízení. V roce 2001 došlo k pořízení prvního číslicově řízeného stroje. V té době již firma přechází na třísměnný provoz a uzavírá leasingovou smlouvu na pořízení další moderní technologie v podobě číslicově řízeného obráběcího centra. Strojní výroba postupně vytlačuje zámečnickou výrobu a výrobu drátěných produktů. Zaměřuje se hlavně na stroje pro sklářský průmysl a náhradní díly pro kolejová vozidla, díly pro hydrauliku, automobilový průmysl a další odvětví. Zámečnická výroba se postupně přetváří na výrobu reklamních stojanů pro širokou škálu výrobců hlavně v oblasti kosmetiky. Firma má v roce 2004 již 30 zaměstnanců.

V roce 2004 došlo k rozšíření firmy o 20 zaměstnanců odkoupením technologického výrobního celku v Pelhřimově, čímž došlo jednak ke stabilizaci a osamostatnění v oblasti výroby kovových reklamních stojanů a školního kovového nábytku, jednak k rozhodnutí o pořízení nového výrobního areálu. K přestěhování do původně pronajatých prostor došlo začátkem roku 2005, kde firma v současné době vyrábí ve třech směnách s celkem 50 zaměstnanci na 3500 m2. Areál byl na přelomu roku 2005 a 2006 odkoupen do majetku společnosti PEUKER Strojírna, s.r.o.

Firma v současné době přeměnila velkou část technologií na CNC stroje a na modernizaci se stále pracuje. Firma zůstala po celou svoji existenci čistě českou rodinnou firmou a další filozofie firmy spočívá ve stabilizaci, upevňování pozic na evropském trhu a zajištění dobré základny pro dobrou budoucnost a jistotu perspektivního pracovního poměru našich zaměstnanců, na nichž stojí celá filozofie zdravého a poctivého podnikání.

Každý z našich zaměstnanců je veden k zásadě spokojeného zákazníka a díky zdravé a poctivé loajalitě k firmě se daří rozvíjet firmu i vztahy se zákazníky ke spokojenosti firmy i odběratelů

VĚŘÍME, ŽE VÁS O TOM BUDEME MOCI PŘESVĚDČIT ...


Copyright © 2009 PEUKER Industries